92 - 94 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

KHUYẾN MÃI

8 Jan

Ưu đãi cho lần đặt phòng thứ 2

Áp dụng từ 01/02/2018 đến 28/02/2018 và từ 01/05/2018 đến 30/09/2018

Leave a Reply

EnglishVietnam